KAJLOVŠTINY
 
Sepsáno: 12. 3. 2016

Prolog k pověstem Hradce nad Moravicí 

Již mnoho století uplynulo od doby, kdy Hradecký hrad byl důležitým opěrným bodem českého království. Dávno tomu co býval ověnčen gloriolou rytířské slávy. Ještě v dobách, kdy zde stávalo slovanské hradiště, vedla tudy jantarová stezka. Zde se setkala neteř knížete Václava Dobrava (Doubravka) s nastávajícím manželem polským knížetem Měškem z rodu Piastovců. Později po založení hradu králem Přemyslem Otakarem II svou důležitostí patřil k předním královským opěrným bodům.

Po smrti krále železného a zlatého, jak Přemysla nazývali, nalezla zde útočiště na nějakou dobu i jeho manželka královna Kunhuta. Zde prožívala romantickou lásku s rytířem Závišem z Falkenštejna. Nenechejme se mýlit, ranný středověk nebyla jen doba krásných princezen, statečných rytířů a oddaných služebníků, ale byla to doba nadpřirozených bytostí, které měly vliv na osudy těch, kteří uvěřili v jejich existenci.

Každá mince má svůj rub a líc, tak i ranný středověk neoplýval jen leskem turnajů a hodokvasů. Jeho krásu mnohdy zastínil neustálý boj o moc a bohatství. Byl to také čas bídy, válek a veškerých krutostí, které přinášely včetně zhoubných nemocí lepry, cholery a moru.

Po nájezdech asiatů nebo třicetileté válce zůstalo ve vsích zachováno původních obyvatelů, že se mnohdy dali spočítat na prstech jedné ruky. Také následná germanizace obyvatelstva přispěla k tomu, že mnoho pověstí upadlo v zapomnění. I když hrad s odstupem doby pozbyl na strategické důležitosti a později podlehl dvěma požárům. Díky knížecímu rodu Lichnovských se po nákladné přestavbě dochoval do dnešních dnů.

Také nelze opomenout, že Lichnovští byli velkými milovníky umění a z jejich popudu navštívila Hradec řada světoznámých osobností, hlavně z řad umělců.

 


Prolog sepsal:
Publikováno:
Aktualizováno: 3. 7. 2019
Publikoval: Stanislav Hendrych