KAJLOVŠTINY

Skulptura Oheň

skulptura oheň pod lesem

Z cyklostezky mezi Kajlovcem a Hradcem nad Moravicí, vinoucí se podél po-toka Hradečná, je pod lesem vidět zvláštní skulptura. Podivná plastika má název Oheň.

Jejím autorem je americký sochař Jason Klotz. Byla zhotovena v rámci 1. mezinárodního sochařského sympozia Jantarová cesta, pořádaného správou zámku a městem v říjnu 1998, jehož se zúčastnilo pět sochařů, z nichž dva byli z USA.

Tato téměř dva metry vysoká skulptura patří k sochařským monumentům zámeckého parku a stojí na louce pod východním zalesněným svahem zámeckého kopce na levém břehu potoka Hradečná, nedaleko cyklostezky Hradec-Kajlovec.

skulptura oheň
vrchol ohně
červené plameny

(Upravená fotka)

plameny vpravo
Skulptura
- Sochařský výtvor vzniklý odnímáním materiálu ze základního bloku hmoty.
- Sochařství jako druh výtvarného umění zobrazujícího skutečnost a představy prostorovým objektem.

Autor textu:

Autorův zdroj: Ladislav Sonnek, kronikář

Foto: Stanislav Hendrych, Kajlovec

Publikováno: Hradec nad Moravicí
Aktualizováno: 30. 6. 2019

Publikoval: Stanislav Hendrych

" * * * * * "
K